Zgłoś instytucję a my obdarujemy ją Rogalami!

O co chodzi?

Spośród zgłoszonych instytucji pożytku publicznego wylosujemy 10, które otrzymają od nas zestaw odświętnych Rogali Świętomarcińskich!
Każdy może zgłosić nieograniczoną ilość instytucji.
Czy wiesz jaka fundacja, Dom Dziecka lub inna instytucja najbardziej ucieszyłaby się z takiej niespodzianki? Zgłoś ją!
Chcesz podzielić się Rogalem z potrzebującymi? Ufunduj Rogala dokonując przedpłaty, a my dodamy go do puli podarowanych Rogali i dostarczymy wylosowanej przez nas instytucjom pożytku publicznego.

 

Rogale Świętomarcińskie – zgłoś instytucję

Tutaj możesz zaproponować instytucję, której podopieczni Twoim zdaniem ucieszy się z Rogali Świętomarcińskich. Zgłoszona przez Ciebie Instytucja musi nieść realną pomoc potrzebującym.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Rogale Świętomarcińskie – podaruj rogala

Tutaj możesz przedpłacić rogala, który zostanie w Twoim imieniu podarowany potrzebującym z wylosowanych instytucji pożytku publicznego.

Nasi partnerzy: